సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

బెండకాయ ముక్కలని వేయించేటప్పుడు దానిలో చెంచాడు పెరుగు వేస్తే జిగురు తగ్గుతుంది. ముక్కలు చక్కగా విడివిడిగా వేగుతాయి.