సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

బట్టలపై పడిన చెమట తాలూకు మరకలను వదిలించడానికి బేకింగ్‌సోడాని మరక పడిన చోట రుద్ది ఉతికితే సరి.