సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

కాటన్ బాల్స్‌ను రోజ్ వాటర్‌లో ముంచి కంటి రెప్పలపై నెమ్మదిగా రాయండి. ఇలా చేస్తే వలయాలు పోవడమే కాక కంట్లోని వేడి కూడా తగ్గుతుంది.