సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

చీరంచు ముడతలు పడినప్పుడు ఇస్త్రీ చేసే అవకాశం లేకపోతే జుట్టుకి వాడే స్ట్రెయిటనర్‌ని ఉపయోగించి చూడండి. మీ పని సులువుగా పూర్తవుతుంది.