సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

స్నానం చేసే నీటిలో నాలుగైదు చుక్కల రోజ్ వాటర్ లేదా టీట్రీ ఆయిల్ వేస్తే రోజంతా చెమట వాసన రాకుండా ఉంటుంది.