సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

గాజు పాత్రలు కడిగే నీటిలో కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేయండి. మురికి పోతుంది.