సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

గులాబ్‌జామూన్ పాకం మిగిలిపోతే అందులో బ్రెడ్డు ముక్కలు వేయండి. గంట తరవాత తింటే, చాలా రుచిగా ఉంటాయి