సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

క్యాబేజీ ఉడికిస్తున్నప్పుడు... ఆ తరుగుపై ఒక బ్రెడ్ ముక్కని ఉంచితే, కూర వాసన రాకుండా ఉంటుంది.