సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

గోళ్లు పెళుసుబారి, విరిగిపోతున్నప్పుడు నిద్రపోయే ముందు కొంచెం నువ్వులనూనె రాసుకుంటే త్వరలోనే ఫలితం ఉంటుంది.