సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

ఉపయోగించిన టీ పొడిని గులాబీ మొక్కలకు వేస్తే.. అవి బాగా పెరిగి.. ఎక్కువ పూలు పూస్తాయి.