సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

ఉపయోగించిన టీ పొడిని గులాబీ మొక్కలకు వేస్తే.. అవి బాగా పెరిగి.. ఎక్కువ పూలు పూస్తాయి.


Tip to get rid of pimples