సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

గాలి తగిలి గట్టిపడిన బ్రెడ్డుని పొడి చేసి పిండిలో వేస్తే పకోడీలు కరకరలాడి రుచిగా ఉంటాయి.