సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

జిడ్డు పేరుకున్న పెనాన్ని వేడినీటిలో కాసేపు ఉంచాలి. ఆ తరవాత నిమ్మ చెక్కతో రుద్దితే సులువుగా శుభ్రపడుతుంది.