సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

పకోడీ, జంతికల్లాంటివి చేస్తున్నప్పుడు పిండిలో కొద్దిగా పాలు పోసి, తరవాత ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఇలా చేస్తే అవి కరకరలాడుతూ వస్తాయి.