సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

వాడిపోయినట్టున్న క్యారట్, బీట్‌రూట్ వంటివాటిని కాసేపు ఉప్పునీటిలో వేస్తే తాజాగా ఉంటాయి.