సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

మస్కారా వేసుకునే ముందు కనురెప్పలపై కొద్దిగా బేబీ పౌడర్‌ని రాసుకోండి. ఆ తరవాత మస్కారా వేసుకోవడం వల్ల అవి నిండుగా కనిపిస్తాయి.