సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

¹X¾Ûp FšË©ð ƪ½-¹X¾Ûp Â̪½-Ÿî®¾ ª½®¾¢ ¹LXÏ “X¶Ïèü©ð åXšËd ‚ ‰®ý «á¹ˆ-©Åî «á‘ÇEo ª½ÕŸ¿Õl-¹ע{Ö …¢˜ä ÍŒª½t¢ ÅÃèÇ’Ã, Æ¢Ÿ¿¢’à Ō§ŒÖ-ª½-«Û-ŌբC.