సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

E«Õt-ÂÃ-§ŒÕ-©E “X¶Ïèü©ð ¯äª½Õ’à …¢*Åä ‡¢œË-¤ò-ªá-Ê-{Õd’à ƪá-¤ò-Åêá.- ¦Ÿ¿Õ-©Õ’à ÂíCl’à Âí¦s-J-ÊÖ¯ç ªÃ®Ï …¢*Åä ÅÃèÇ’Ã …¢šÇªá.-