సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

XÏ©x© ¦{d-©-åXj-X¾œ¿f ÍÃéÂxšü ‰®ý“ÂÌ¢ «Õª½-¹-©Õ ¤ò„Ã-©¢˜ä ƪ½-Íç¢Íà œË{-éªb¢šü ¤ñœËÂË, Íç¢ÍÃ-Êoª½ „çE-’¹-ªý-E -F-šËÅî ¹LXÏ «Õª½-¹-©Â¹× X¾šËd¢-ÍÃL.- ¤Ä«Û-’¹¢{ ÅŒªÃyÅŒ ¹œË-ê’æ®h ®¾J!