సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

å®Ê-’¹-XÏ¢-œË©ð Íç¢Íà E«Õt-ª½®¾¢ ¹LXÏ... „ç¢œË «®¾Õh-«ÛLo ª½ÕClÅä ÆN ÅŒ@Á-ÅŒ-@Á-©Ç-œ¿-Åêá.