సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

¤Ä©©ðx ŸÄE«Õt Åí¹ˆ-©ÊÕ „ä®Ï «ÕJT¢*Ê ÅŒªÃyÅŒ ‚ ¤Ä©Õ «œ¿¤ò®¾ÕÂíE ÅÃTÅä ª½Â¹h¢ ¬ÁÙŸ¿l´-«Û-ŌբC.