సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

’©åXj XÏ©x©Õ ªÃ®ÏÊ åXEq©ü, “꧌֯þ «Õª½-¹©Õ ¤ò„Ã-©¢˜ä.. èã©ü -©äE {ÖÅý-æX®ýd ªÃ®Ï Ō՜Ëæ®h ®¾J!