సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

-„ä-¤Ä¹×---Lo -„çÕ-ÅŒh’à -Í䮾Õ¹×-E, -ŸÄ-¯îx 骢-œ¿Õ -Íç¢-ÍÃ-© åX®¾ª½XÏ¢-œË ¹-LXÏ -ŸÄ-Eo -¤Ä-ŸÄ-© X¾’¹Õ-@ÁÙx-Êo -Íî-{ ªÃ--®Ï, -ƪ½’¹¢-{ -ÅŒª½-„Ã-ÅŒ ¹-œËê’-§ŒÖ-L.