సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

’Ã-V -¤Ä-“ÅŒ-©Õ ¹-œËê’ -F--šË-©ð Âí-Cl’à -…X¾Ûp ¹Ø-œÄ „ä-§ŒÕ¢-œË. «á-JÂË -¤ò-Ōբ-C.