సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

-“X¶Ï-èü-©ð -‹ -«â-©’à -ŠÂ¹- --T-¯ço-©ð ÂÃX¶Ô -¤ñ-œË-E -„ä®Ï -…¢-*-Åä -X¶¾Ö-{Õ -„î¾-Ê-©Õ -Åí-©-T-¤ò-Åêá.