సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

Âí¦sJ ÊÖ¯ç©ð ¹ª½Öpª½¢ ¹LXÏ ªÃ“A ÅŒ©Â¹× ÆåXkx Í䮾ÕÂíE …Ÿ¿-§ŒÖ¯äo ÅŒ©-²ÄoÊ¢ Íäæ®h ͌բ“œ¿Õ ÅŒ’¹Õ_-ŌբC.