సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

Ÿî¬Á-„ϪœË „¾ÛL-®ÏªŸÄ.-.- ƪŸ¿Õ©ð ÂíCl’à ͽ鈪Œ X䧽ժœË.- ‚ „¾Û™Õ„¾Û ŽT_.-.- Ÿî¬Á™Õ ¿«Õt’à Ž§½Ö-ªŒ-«Û-Åêá.-