సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

“U¯þÍŒšÌo Í䮾Õh-Êo-X¾Ûp-œ¿Õ 骢œ¿Õ-«âœ¿Õ Íç¢Íé åXª½Õ’¹Õ Â¹ØœÄ „䧌բœË. ÍŒšÌo ª½Õ*’Ã, «Õ¢* ª½¢’¹Õ©ð …¢{Õ¢C.