సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

¹-«Õ-©Ç -Åí¹ˆ-Lo -F-šË--©ð -„ä®Ï ®¾-Êo--šË å®’¹åXj -…¢-*-Åä -ƒ-©x¢-Åà -͌¹ˆ-šË ®¾Õ-„î¾-Ê ---E¢-œ¿Õ-Ōբ-C.