సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

“åX¶j-œþ éªj®ý Â¢ -«¢-œä -ÆÊo-¢ ª½Õ*’à ªÃ„é¢-˜ä -G§ŒÕu¢-©ð -F@ÁxÅî -¤Ä--{Õ -‹ ¹X¾Ûp Âí-¦s-J -¤Ä-©Õ ¹©X¾¢-œË.