సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

æ®NÕ§ŒÖ ¤Ä§ŒÕ-®¾¢©ð ÂíCl’à °œËX¾X¾Ûp ¤ñœË ¹LXÏÅä.. ª½Õ*Åî¤Ä{Õ *¹ˆ’ÃÊÖ …¢{Õ¢C.--