సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

Âÿ-ªŒ-ÂÃ-§½ÕLo «á¿ˆ©Çx ŽJ-’ÿ ƒªŒ-Xçj-E-NÕ-³Ä-™-¤Ä{Õ …„¾Ûp-F-šË-©ð¯ä Xä®Ï …ª*Åä XÚË-©ðE ÍäŸ¿Õ ¤òŽժC.-