సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

åX-ª½Õ’¹Õ -ÅŒyª½’à X¾Û-©--«Â¹×¢-œÄ …¢-œÄ-©¢-˜ä --Æ¢-Ÿ¿Õ-©ð -*-Êo Âí-¦s-J -«á¹ˆ -„ä-§ŒÕ¢-œË.