సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

¹©-¦¢Ÿ¿ ‚Â¹× ÊÕ¢* èã©üE B®Ï Æ¢Ÿ¿Õ©ð «á¢*Ê Ÿ¿ÖCÅî ÍŒªÃtEo ª½ÕŸ¿Õl-Âî-„ÃL. ‚åXj ƪ½-’¹¢{ Æ©Çê’ …¢*, ¹œË-ê’-®¾Õ-¹ע˜ä „çášË-«Õ©Õ ÅŒ’¹Õ_-Åêá.