సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

ÍÃÂ¹× >’¹Õ-ª½Õ’à «ÖJ ÅŒª½-’¹-œÄ-EÂË O©Õ’à ©ä¹-¤òÅä, „çE-’¹-ªý©ð «á¢*Ê ²Äp¢>Åî ÅŒÕ-œËæ®h ®¾-J.