సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

Ÿµ¿E-§ŒÖ©Õ E©y Í䮾Õh-Êo-X¾Ûœ¿Õ ÅŒyª½’à X¾Ûª½Õ’¹Õ X¾{d-¹עœÄ …¢œÄ-©¢˜ä „ÚËE Ÿîª½’à „äªá¢* ‚ ÅŒªÃyÅŒ ’ÃL ÅŒ’¹-©E œ¿¦Çs-©ðÂË B®¾Õ-ÂË.