సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

§ŒÖXÏ©ü «á¹ˆ-©Õ’à Âî²Ä¹ Ê©x’à «Öª½-¹עœÄ …¢œÄ-©¢˜ä «á¹ˆ-©E *šË-éÂœ¿Õ …X¾Ûp ¹L-XÏÊ FšË©ð „äæ®h ®¾J-¤ò-ŌբC.