సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

ÂíEo „ç©ÕxLx 骦s©Õ B®¾Õ-ÂíE Ÿ¿¢*, 骢œ¿Õ ¹X¾Ûp© FšË©ð „ä®Ï «ÕJ-T¢-ÍÃL. ‚åXj ÍŒ©ÇxJa ¨ FšËE ƒ©x¢Åà ͌LxÅä Ÿî«Õ© ¦ãœ¿Ÿ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ.