సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

®¾ÖXý -C¢-æX-«á¢-Ÿ¿Õ -¦Ç’à --*-LÂË-Ê ’¹Õ-œ¿Õf -²ñÊ-ÊÕ Â¹-LXÏ-Åä ª½Õ-* -¦Ç-’¹Õ¢--{Õ¢-C.