సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

ÊÖœ¿Õ©üq Æ¢{Õ-Âî-¹עœÄ …¢œÄ-©¢˜ä …œË-ÂË¢-*Ê ÅŒªÃyÅŒ „ÚËE Âí¢Íç¢ ÍŒ©x’à …¢œä FšË©ð „䧌ÖL.