సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

X¾*a-NÕ-JaE E©y Í䮾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ „ÚËE …¢*Ê Â¹«-ªý©ð Âî¾h X¾®¾ÕX¾Û „䧌բœË.- ƒ©Ç Íäæ®h ÆN ÅŒyª½’à X¾¢œ¿«Û.-