సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

NÕTLÊ ƒœÎx XÏ¢œË X¾Û©x’à Âù؜¿Ÿ¿¢˜ä ŸÄE©ð 骢-œ¿Õ ÅŒ«Õ-©-¤Ä-¹×-Lo „äæ®h ®¾J.