సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

¯Ã©Õ’¹Õ Æ©x¢ «á¹ˆ©Õ „äºÌo-@Áx©ð ¦Ç’à «Õª½-’¹-E*a, Æ¢Ÿ¿Õ©ð 骢œ¿Õ T¢•© NÕJ-§ŒÖ© ¤ñœË „ä®Ï ÅÃTÅä •©Õ¦Õ ÅŒ’¹Õ_-ŌբC.