సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

ÍÃXÏ¢’û ¦ðª½ÕfåXj …Êo «Õª½-¹©Õ «C-L-¤ò-„Ã-©¢˜ä E«Õt-Íç-¹ˆÅî ª½ÕCl ͌֜¿¢œË.