సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

’î@Áx ª½¢’¹Õ ‡Â¹×ˆ« Âé¢ …¢œÄ©¢˜ä.-.-.-„ç៿{ Âí¢Íç¢ „çE’¹-ªýE ’î@ÁxÂ¹× ªÃ®Ï, ÆC ‚ªÃ¹ ª½¢’¹Õ „䮾Õ-¹ע˜ä ®¾J.