సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

XÏ-©x-©Õ -•-©Õ-¦Õ--Åî ¦Ç-Ÿµ¿ X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-ÊoX¾Ûp-œ¿Õ -„Ã-@ÁÙx ²Äo-Ê¢ -Íäæ® -F-šË-©ð 4 -͌չˆ-© -§Œâ¹-LX¾d®ý -ÊÖ-¯ç ¹-©X¾¢-œË. …X¾-¬Á-«Õ-Ê¢ ©-Gµ®¾Õh¢-C.