సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

-¦Ç’à X¾Û-L®Ï-Ê -«Õ->b’¹-ÊÕ ªî-VÂ¹× éª¢-œ¿Õ²Äª½Õx X¾Û-Âˈ-L®¾Õh¢-˜ä -¯î-šË X¾Ü-ÅŒ- ÅŒ’¹Õ_--Ōբ-C.