సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

®Ôy-šüÂêýo -…-œËÂË¢-* -C¢æX-«á-¢-Ÿ¿Õ Âí-Cl’à E-«Õtª½®¾¢ -„ä-§ŒÕ¢-œË. X¾®¾ÕX¾Ûª½¢’¹Õ-©ð -ÅÃ-èǒà ¹-EXϲÄhªá.