సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

°¯þqE X¾ÜJh’à …A-Âù ƪ½-¹X¾Ûp „çE-’¹ªý ¹L-XÏÊ FšË©ð èǜˢ-ÍŒ¢œË.- ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x ÆN ª½¢’¹Õ «Öª½-¹עœÄ …¢šÇªá.-