సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

Æ©x¢ „ç©ÕxLx æX®ýd ÅŒ§ŒÖª½Õ Íäæ®-{-X¾Ûpœ¿Õ *šË-éÂœ¿Õ …X¾Ûp, ŠÂ¹ šÌ®¾Öp¯þ „çE-’¹ªý ¹L-XÏÅä ‡Â¹×ˆ« ªîV©Õ E©y …¢{Õ¢C.