సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢X¾ ª½²ÄEo ÅŒª½ÍŒÖ ÍŒªÃt-EÂË ªÃ®¾Õ-¹ע˜ä ÍŒª½t¢ “X¾ÂÃ-¬Á-«¢-ÅŒ¢’à «Öª½Õ-ŌբC.